Mario Games
بازی ماریو
رایگان بازی آنلاین بازی های ماریو، سوپر ماریو بازی، سوپر ماریو وارنر بازی

Super Mario Sunshine 64

Super Mario Sunshine 64 Description

نوع دیگری از بازی سوپر ماریو و به خوبی انجام می شود! سبک ممکن است یک نخ نما کمی به نظر می رسد اما کاملا متناسب در به بازی. مانند در فوق العاده اصلی ماریو بازی آفتاب شما می توانید با جت آب پرواز. شما باید آن را از طریق سطوح و شما می توانید آنها را به عنوان شما را با رفتن به اتاق پیشبرد را انتخاب کنید. در دقیقه اول بازی کمی laggy است اما آن را بازی میکند صاف بعد از آن. این بازی سرگرم کننده فلش باید برای هر فن فوق العاده ماریو است. پرش، پرواز WOOSH ! کلیدهای پیکان - حرکت پایین کلید - باز کردن درب / نقاشی -return خانه به قلعه / صفحه نمایش عنوان فضا - جت آب

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Sunshine 64 tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی ماریو © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1