Mario Games

بازی صوتی


بازی رایگان بازی های آنلاین صوتی
ما بهترین را انتخاب کنی

بازی صوتی

برای شما را به بازی.

صوتی جوجه تیغی یک حق رای دادن بازی های ویدئویی ایجاد شده توسط یوجی ناکا است و توسعه و متعلق به سگا. مراکز حق رای دادن در یک سری از مبتنی بر سرعت بازی های پلت فرم ، اما چند اسپین آف در ژانرهای مختلف است. شخصیت از سری جوجه تیغی به نام آبی صوتی انسان ، که زندگی مسالمت آمیز است که اغلب توسط دشمن اصلی این سری ، دکتر Eggman قطع شده است. به طور معمول، صوتی - معمولا همراه با برخی از دوستان او ، مانند دم، امی، و پنجه - باید Eggman می متوقف و خنثی هر برنامه از سلطه بر جهان. بازی برای اولین بار در این سری، در سال 1991 منتشر شده است، توسط بخش تیم صوتی سگا تصور می شد بعد از سگا درخواست یک شخصیت طلسم ؛ عنوان یک موفقیت بود و دنباله آمده، و در دوران 16 بیتی در اوایل تا اواسط 1990s سگا به یک شرکت پیشرو بازی های ویدئویی تبدیل شده است.

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی صوتی © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1 counter-increment