Mario Games

بازی Doraemon


بازی رایگان بازی آنلاین Doraemon
ما بهترین را انتخاب کنی بازی Doraemon برای شما را به بازی.

Doraemon یک سری مانگا ژاپنی نوشته شده است و نشان داده شده توسط نوشتن مانگا فوجیو تیم fujiko است. سری نیز به یک سری انیمه و رسانه حق رای دادن موفق اقتباس شده است. داستان در اطراف یک گربه به نام Doraemon رباتیک ، که سفر به عقب در زمان از قرن 22 به کمک یک پسر قبل از نوجوانی Nobi به نام به Nobita می چرخد. صدها نفر از بازی های ویدئویی اعم از بازی platformer به بازی های RPG که در بازی Doraemon تمرکز وجود دارد .

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی Doraemon © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1