Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Super Mario Bros Star Scramble 2: Ghost Island

Super Mario Bros Star Scramble 2: Ghost Island Description

siêu mario bros sao tranh giành 2: ma đảo là một phần tiếp theo của trò chơi fan hâm mộ Mario nổi tiếng. thu thập tiền xu, nhảy từ nền tảng đến nền tảng, tránh ma và tìm lối ra của hòn đảo ma. các phím mũi tên - di chuyển. z, phím cách - nhảy / chọn.

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Bros Star Scramble 2: Ghost Island tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1