Mario Games
Trò chơi Ben 10
Chơi trực tuyến miễn phí trò chơi Ben 10, ben 10 ultimate alien, ben 10 omniverse, ben 10 alien force

Ben 10 Savage Pursuit

Ben 10 Savage Pursuit Description

bạn nhận được nhiều quyền lực hơn, bạn càng có nhiều trách nhiệm! dr. animo là một cái gì đó xấu xa, và anh hùng nhỏ của chúng tôi đang trên đường cứu thế giới! theo anh hùng của chúng tôi để phiêu lưu trong thế giới điên rồ này và ngăn chặn chương trình điên rồ của bác sĩ điên này từ việc nhận ra trước khi quá muộn! chỉ cần nhấn phím z để chuyển đến bảng chuyển đổi. bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để chọn hình thức người nước ngoài và nhấn phím cách để sử dụng những quyền hạn đặc biệt. nếu bạn muốn thay đổi lại, chỉ cần nhấn phím z lần nữa! phím mũi tên để di chuyển. phím cách để tấn công.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Ben 10 Savage Pursuit tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Ben 10 © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1 counter-increment