Mario Games

Trò chơi Pacman


Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Pacman
Chúng tôi lựa chọn tốt nhất

Trò chơi Pacman

để bạn chơi.

pac - man là một trò chơi arcade được phát triển bởi Namco và phát hành đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 22 tháng 5 , 1980. nó đã được cấp phép để phân phối tại các bang của Midway và phát hành vào tháng mười năm 1980. vô cùng phổ biến từ phiên bản gốc của nó cho đến ngày nay , pac -Man được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của môi trường, hầu như đồng nghĩa với các trò chơi video, và một biểu tượng của năm 1980 nền văn hóa phổ biến . khi phát hành , các trò chơi - và các dẫn xuất pac - man sau -became một hiện tượng xã hội mà bán một lượng lớn hàng hóa và cũng có cảm hứng , trong số những thứ khác , một loạt phim hoạt hình và một top-ten đĩa đơn hit .

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Pacman © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1