Mario Games
Trò chơi vui - Trò chơi thú vị
Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi vui, trò chơi vui

Teenage Mutant Ninja Turtles: TurFlytle Quest

Teenage Mutant Ninja Turtles: TurFlytle Quest Description

bay với mikey và giúp chống lại kraang ở thành phố new york. bạn sẽ chơi như mikey với trang phục turflytle của mình. lướt xung quanh đường chân trời thành phố new york và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm thu thập những con mutagens và chiến đấu với kraang. bạn sẽ có thể khám phá thành phố một cách tự do và nâng cấp kỹ năng của bạn với mutagen bạn đã thu thập được. để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của bạn, hãy tìm chùm ánh sáng màu đỏ và bay đến đó. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. sử dụng thanh không gian để phóng vào kẻ thù.


Sponsored Links

Share your Teenage Mutant Ninja Turtles: TurFlytle Quest tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi vui - Trò chơi thú vị © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1