Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Infinite Mario html5

Infinite Mario html5 Description

vô hạn mario html5 ngẫu nhiên tạo ra một thế giới mới mỗi khi bạn chơi trò chơi. vì vậy mỗi khi bạn bắn nó lên, bạn đang có một trải nghiệm độc đáo. các thế giới được tạo ra theo các siêu mario. 3 và định dạng thế giới siêu mario có bản đồ thế giới địa lý được xác định với các cấp, lối tắt và những gì không thể đi qua. các giai đoạn chính họ được mô hình hóa sau khi thế giới siêu mario chính nó mà mọi người đều biết là Mario Bros tốt nhất. trò chơi đã từng được thực hiện! làm thế nào để chơi: mũi tên: di chuyển - s: nhảy - một: chạy / quả cầu lửa sử dụng's' trên thế giới bên kia để chọn một giai đoạn

Tags: Mario Crossover


Sponsored Links

Share your Infinite Mario html5 tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1