Mario Games
Trò chơi Tom và Jerry
Chơi trực tuyến miễn phí trò chơi Tom và Jerry

Tom And Jerry Midnight Snack

Tom And Jerry Midnight Snack Description

jerry là somnambule và phải về nhà mà không bị bắt bởi tom. kiểm soát jerry bằng cách đặt mũi tên-pho mát trên đường của mình để làm cho anh ta lấy chìa khóa. sau đó nhấn nút bắt đầu để xem bạn đã đặt đúng mũi tên chưa. nếu bạn đã làm sai, hãy nhấp vào đặt lại. bạn cũng có thể đặt một mùa xuân để làm cho jerry nhảy trên lỗ hoặc người hâm mộ. cũng có một bộ phận dịch chuyển.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Tom And Jerry Midnight Snack tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Tom và Jerry © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter