Mario Games

Trò chơi Transformers


Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Transformers

Trò chơi Transformers

số phận của nhân loại đang bị đe dọa khi hai chủng tộc của robot, các autobots tốt và các decepticons phản diện, mang chiến tranh của họ đến trái đất. các robot có khả năng thay đổi thành các vật thể cơ học khác nhau khi chúng tìm kiếm chìa khóa để có được sức mạnh tối thượng. chỉ một thanh niên của con người, sam witwicky có thể cứu thế giới khỏi sự hủy diệt hoàn toàn. Wikipedia

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Transformers © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1