Mario Games

Trò chơi Iron Man


Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Iron Man

Trò chơi Iron Man

một nhà tỷ phú công nghiệp và nhà phát minh thiên tài, tony stark, đang tiến hành kiểm tra vũ khí ở nước ngoài, nhưng bọn khủng bố bắt cóc anh ta để buộc anh ta xây dựng một vũ khí tàn phá. thay vào đó, ông xây dựng một bộ đồ bọc thép và bảo vệ những kẻ bắt giữ của mình. trở về Mỹ, stark tinh chỉnh bộ đồ và sử dụng nó để chống tội phạm và khủng bố. Wikipedia

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Iron Man © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1