Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Super Mario Robo Adventure

Super Mario Robo Adventure Description

quân đội bowser đang tấn công mario trên bầu trời bằng tàu không gian của họ. để chống lại kẻ thù, mario sẽ phải cưỡi trên chiếc robo chiến đấu của mình. giúp mario sử dụng sức mạnh chiến đấu robo để bắn hạ tất cả các tàu địch. Các phím w, a, s, d hoặc mũi tên để di chuyển và phím chuột để bắn các ngôi sao để tăng cấp và mỗi cấp sẽ cấp cho bạn các điểm nâng cấp có thể được sử dụng để nâng cấp khả năng chiến đấu robo.

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Robo Adventure tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1