Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Super Mario Bros Deluxe

Super Mario Bros Deluxe Description

các bros Mario nổi tiếng đã trở lại trong một cuộc phiêu lưu khác, lần này trong một đoạn hồi tưởng về một phiên bản được phát hành cho game boy, nhảy qua các nền tảng và kẻ thù và tránh bị bắt vì không biến lùn hoặc chết. sử dụng "q" bắt đầu, chọn, giữ "w" để chạy nhanh hơn mũi tên: di chuyển, chạy

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Bros Deluxe tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1