Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Same Mario Miniquest

Same Mario Miniquest Description

trong trò chơi này, bạn phải điều hướng nhân vật của mình qua nhiều phòng, thu thập rương kho báu trong mỗi phòng. hoàn thành mỗi phòng để mở khóa các phòng khác. trèo lên thang, nhảy qua gai và tránh những tảng đá, ngọn lửa và kẻ thù biến mất để đến được từng rương kho báu. mỗi phòng đều được tính thời gian và bạn luôn có thể quay lại để đánh bại thời gian tốt nhất của mình. trong một số phòng cần có chìa khóa để tiến lên

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Same Mario Miniquest tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1