Mario Games
Trò chơi vui - Trò chơi thú vị
Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi vui, trò chơi vui

Naruto Blast Battle

Naruto Blast Battle Description

naruto hai người chơi trò chơi bay! chiến đấu chống lại lee, sasuke và sakura trong các lĩnh vực khác nhau. mỗi lĩnh vực có ưu điểm và nhược điểm riêng. điều khiển: người chơi 1 sử dụng mũi tên để di chuyển và nhấn l để thả kunai phát nổ của bạn. Người chơi 2 sử dụng wasd cho người chơi và nhấn g để thả kunai phát nổ của bạn. thắng 2 trận và bạn sẽ thắng trận

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Naruto Blast Battle tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi vui - Trò chơi thú vị © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1 counter-increment