Mario Games
Trò chơi vui - Trò chơi thú vị
Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi vui, trò chơi vui

Dragon ball Fierce Fighting 2013

Dragon ball Fierce Fighting 2013 Description

thêm nhân vật mới và nhanh nhẹn, và một số nhân vật đặc biệt có thể bay miễn phí! hãy chiến đấu trong thế giới khốc liệt trong bóng rồng player1: quảng cáo di chuyển, j để tấn công, k để nhảy, l để lưu trữ qi, uio cho các kỹ năng đặc biệt. tổ hợp phím: aa / dd cho chạy nước rút, s + a + j cho khí công, aa / dd + j để tấn công bằng dấu gạch ngang. players2: các phím mũi tên để di chuyển, 1 để tấn công, 2 để nhảy, 3 cho lưu trữ qi, 456 cho các kỹ năng đặc biệt.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Dragon ball Fierce Fighting 2013 tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi vui - Trò chơi thú vị © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1