Mario Games
Trò chơi Doraemon
Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Doraemon

Doraemon vs King kong

Doraemon vs King kong Description

nobita bị bắt cóc bởi vua kong quân, doraemon đã để cứu anh ta trước khi đến muộn! hãy giúp anh ta ra! hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách sống sót từ cuộc tấn công quân đội kong vua, và tìm thấy một cửa thoát hiểm! sử dụng con trỏ trái / phải để điều khiển doraemon, bấm lên để nhảy, bấm lên hai lần để bay, không gian để bắn.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Doraemon vs King kong tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Doraemon © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1