Mario Games

Oggy بازی ها


بازی آنلاین رایگان Oggy بازی ها
Oggy بازی ها

Oggy گربه تنبل لذت بردن از زندگی یک زندگی ساده - خوردن و تماشای تلویزیون در میان سرگرمی های مورد علاقه خود است. متاسفانه، هم اتاقی های او اغلب در راه تنبلی اوست. این هم اتاقی ها سوسک های کوچکی هستند که Joey، Marky و Dee دی هستند، که دوست دارند باعث ایجاد ضربات مانند یخ زدن OGGY شوند، ساختن غذاهای بزرگ و مجبور کردن گربه ها پس از آنها را تمیز کنند. علیرغم مشکلی که آنها ایجاد می کنند، oggy مخفیانه مخلوقات کوچک را از بین می برد وقتی که آنها در اطراف نیست. همچنین بخشی از زندگی اوگگی، الیویا همسایه طبیعت دوست است، که علاقمند به عشق او است.

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Oggy بازی ها © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1