Mario Games

Gumball بازی ها


بازی آنلاین رایگان Gumball بازی ها

Gumball بازی ها

نه، این مجموعه متحرک در مورد آدامس جویدن انسان نیست، در مورد یک گربه جوان به نام gumball واتسون است. gumball دارای میل به رفع مشکل است، که اغلب از طرح هایی که او ارائه می دهد، حاصل می شود اما هرگز به نظر نمی رسد درسش را یاد بگیرد. بهترین دوست gumball یک ماهی به نام داروین است، که قبل از اینکه پاها رشد پیدا کند و به بخشی از خانواده تبدیل شود، حیوان خانگی است. گومبول از خواهر کوچکترش، اناری بیزار است، زیرا او هوشمندانه ترین عضو خانواده است. مادر gumball نان آور خانواده است، ساعت های طولانی در کارخانه رنگین کمان کار می کند و پدرش در خانه تماشای تلویزیون را تماشا می کند و بازی های ویدئویی بازی می کند

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Gumball بازی ها © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1