Mario Games
بازی ماریو
رایگان بازی آنلاین بازی های ماریو، سوپر ماریو بازی، سوپر ماریو وارنر بازی

Super Julio

Super Julio Description

این یک بازی ماجراجویی سرد که در آن شما می توانید دشمنان خود را سر و صدا و نشان دادن برخی از شجاعت است! استفاده از کلید های arrow به هدایت شیر خود و کشف چالش های جدید در این بازی پلت فرم . پس از قدرت آتش شما به دست آوردن شما می توانید دشمنان خود را با فشار دادن نوار فضا به ساقه.

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Julio tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی ماریو © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1