Mario Games
بازی صوتی
بازی رایگان بازی های آنلاین صوتی

Sonic Hedgehog Halloween

Sonic Hedgehog Halloween Description

این بازی کمی طول می کشد گرفتن به در ابتدا به عنوان فیزیک پریدن استفاده از بسیاری از بازی های مختلف هستند. شما نمی توانید به سادگی سمت چپ یا راست به طور معمول پرش. شما باید برای پرش راست بالا برای اولین بار و پس از آن حرکت به سمت چپ یا راست در هوا . پلت فرم بازی سرگرم کننده با صوتی . سعی کنید برای کمک به بخشی رسیدن به بالا توسط پرش از روی سنگ را به دیگری بدون سقوط. جلوگیری از روح به عنوان آنها توسط پرواز. استفاده از سمت چپ ماوس به پرش

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Sonic Hedgehog Halloween tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی صوتی © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1 counter-increment