Mario Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده
بازی رایگان بازی آنلاین خنده دار، بازی های سرگرم کننده

Regular Show Games : Cupcakes of Doom

Regular Show Games : Cupcakes of Doom Description

پس مردخای و Rigby پیدا کردن یک دستور کیک نهایی ، آنها کشف دستور یک تله سمت چپ توسط klorgbane ناوشکن بود، و او را با استفاده از کیک برای کنترل نگهبان ابدی جوانان ! تنها راه برای درمان نگهبان است با شیر از رستگاری، اما مردخای و Rigby تو باید از پرش و مشت از عدالت کمک کند. مسابقه را از طریق انواع دوره در تعقیب شیر به عنوان شما را هم زدن راه خود را از گذشته نگهبان برخوردار است. ضرب و شتم klorgbane در یک سری از جنگ و رئیس و کمک به بازگرداندن نظم طبیعی جهان است.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Regular Show Games : Cupcakes of Doom tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1