Mario Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده
بازی رایگان بازی آنلاین خنده دار، بازی های سرگرم کننده

Naruto Blast Battle

Naruto Blast Battle Description

ناروتو دو بازیکن بازی flighting ! مبارزه با لی، ساسوکه و ساکورا در زمینه های مختلف. هر یک از زمینه دارای مزیت و ضرر خود را دارد. کنترل : پلیر 1 استفاده از فلش به حرکت و مطبوعات L به رها کردن KUNAI انفجار خود را. بازیکن 2 استفاده از WASD به بازیکن و مطبوعات گرم به رها کردن KUNAI انفجار خود را. برنده 2 بازی و شما را به جنگ برنده شوید

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Naruto Blast Battle tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1 counter-increment