Mario Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده
بازی رایگان بازی آنلاین خنده دار، بازی های سرگرم کننده

LEGO Ninjago Fallen Ninja

LEGO Ninjago Fallen Ninja Description

نینجا افتاده در پایین برج نفرین می یابد قهرمانان Ninjago در . همه آنها از مهارت های نینجا خود نیاز به صعود ، جهش و تلنگر موانع کشنده گذشته در تلاش برای فرار از برج. باز کردن کاراکتر های نینجا بیشتر به عنوان کای، جی ، زین و کول به عنوان شما را صعود بازی، و ببینید که چگونه بالا شما می توانید! کنترل : فاصله برای پرش.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your LEGO Ninjago Fallen Ninja tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1