Mario Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده
بازی رایگان بازی آنلاین خنده دار، بازی های سرگرم کننده

Avengers Hero VS Alien Robot

Avengers Hero VS Alien Robot Description

قهرمان انتقامجویان در مقابل ربات بیگانه یک بازی دو بازیکن است. روبات های بیگانه حمله کرد زمین و آنها را در یک مکان مخفی پنهان، برنامه ریزی برای از بین بردن زمین . به منظور حفاظت از زمین ، انتقامجویان نبرد روبات های بیگانه . گرفتن کنترل کاپیتان امریکا و مرد آهنین و حرکت از طریق تمام سطوح به منظور رسیدن به لانه خرگوش و غیره ربات بیگانه و آنها را out.1p : A / D را به حرکت، W به پرش، J برای حمله به . 2P : â † . / â † به حرکت می کند، † به پرش، کلید 1 برای حمله به.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Avengers Hero VS Alien Robot tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1