Mario Games
Trò chơi Tom và Jerry
Chơi trực tuyến miễn phí trò chơi Tom và Jerry

Tom and Jerry Iceball

Tom and Jerry Iceball Description

đối tượng là để xem cách xa bạn có thể nhận được jerry để bay trước khi anh chạm đất, bằng cách sử dụng một cú click chuột để gửi anh ta vào không khí và một nhấp chuột thứ hai để có tom lửa pháo iceball của mình để gửi jerry bay. jerry có thể vỗ cánh tay của mình để ở lại cho khoảng cách ngắn, nhưng bạn sẽ phải nhắm cẩn thận để có được jerry để bắt sức mạnh mà sẽ mở rộng chuyến bay của mình.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Tom and Jerry Iceball tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Tom và Jerry © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter