Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Super Mario Kart Parking

Super Mario Kart Parking Description

bạn phải có thể đỗ xe tại địa điểm được chỉ định nhanh nhất có thể. bạn cũng phải tránh nhận quá nhiều thiệt hại để có thể tiến lên cấp độ tiếp theo. di chuyển về phía trước bằng cách nhấn phím mũi tên lên. phím mũi tên xuống được sử dụng để di chuyển lùi. Lái xe của bạn bằng phím mũi tên trái và phải.

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Kart Parking tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter