Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Super Mario Fart

Super Mario Fart Description

một ngày thức dậy, anh em Mario tìm thấy công cụ của họ đi.in để tìm lại những công cụ này, họ học kỹ năng rắm từ kỹ năng fart myth.this fart là sử dụng rắm để đẩy họ bay lên bầu trời, vì vậy họ bắt đầu một thời gian dài trip.be cẩn thận tất cả các loại trapsã € ?? monsterã € ?? sử dụng kỹ năng của bạn và các mặt hàng khác nhau có được tất cả các công cụ trở lại. điều khiển: p1-ad để di chuyển, w để rắm p2-â † ?? â † ’để di chuyển, â € to‘ để rắm đầu: rắm theo nhịp điệu cho phép bạn bay cao hơn hoặc ở trong không khí.

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Fart tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter