Mario Games
Trò chơi Mario
Trò chơi Mario trực tuyến miễn phí, trò chơi Super Mario, trò chơi Super Mario Bros

Super Mario Bros vs UFO

Super Mario Bros vs UFO Description

trong hành tinh tetris xa xôi, có một người ngoài hành tinh xấu xa. Ngôi nhà của họ được sáng tác bởi tetris. Khi họ phát hiện ra trái đất, họ đã cố gắng chiếm giữ trái đất bằng cách xây dựng tetris. Đó là người lãnh đạo của các anh hùng trái đất, anh em mario tiến lên. điều khiển: p1:'quảng cáo' để di chuyển,'w' để nhảy, nhấp vào's' để đặt lên / xuống tetris, nhấn's' để xoay tetris khi giữ nó. p2:'â' â ?? â † †'

Tags: Mario Crossover

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Super Mario Bros vs UFO tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Mario © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter