Mario Games
Trò chơi Power Rangers
Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Power Rangers

Power Rangers Samurai: Flip Out

Power Rangers Samurai: Flip Out Description

chạy kiểm lâm điện của bạn càng nhiều càng tốt. sử dụng mũi tên để nhảy hoặc để bạn xuống bạn phải cẩn thận với những người đến với bạn cố gắng không chạm vào chúng. nếu bạn mất không gian nhấn để tải lại. né tránh moogers càng lâu càng tốt. bạn đang chạy rất nhanh, bạn cần những kỹ năng tốt để có thể vươn xa, bởi vì những kẻ lừa đảo xuất hiện đột ngột. để biết thêm hướng dẫn bạn có thể tìm thấy bên trong trò chơi. sử dụng các phím mũi tên để nhảy và nhảy xuống thu thập các mục theo cách của bạn nhấn phím cách để khởi động lại né tránh những kẻ lừa đảo

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Power Rangers Samurai: Flip Out tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Power Rangers © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter