Mario Games
Trò chơi Power Rangers
Chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Power Rangers

Power Rangers Samurai: Dojo Defender

Power Rangers Samurai: Dojo Defender Description

Nhà shiba đang bị tấn công bởi những kẻ lừa đảo! jayden, kevin, mike, emily và mia phải bảo vệ võ đường. bạn di chuyển sang trái và phải, bắn vào những người đi trước. nếu họ đi đến cuối cùng, thì võ đường sẽ bị tổn hại. thu thập sấm sét để chi tiêu giữa các sóng để tăng sức mạnh cho nhân vật của bạn hoặc sửa chữa võ đường và thu thập mũ bảo hiểm để chuyển đổi kiểm lâm viên.

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Power Rangers Samurai: Dojo Defender tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Trò chơi Power Rangers © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter