Mario Games
بازی صوتی
بازی رایگان بازی های آنلاین صوتی

پرش صوتی بازی پرش 3

پرش صوتی بازی پرش 3 Description

صوتی جدید بازی مدل دهید. شما باید چکش برای شکستن دیوار و دریافت کلید که باز کردن درب. ضربه فضا اگر شما می خواهید به پرواز! برحذر باشید از سنگ در حال سقوط! شما باید سریع! دشمن خود را سعی خواهد کرد تا شما را متوقف کند. برای ارتقاء نگاه کنید و زندگی فوق العاده! لذت بردن از در این بازی ماجراجویی های خنده دار با 15 سطح! موفق باشید!

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your پرش صوتی بازی پرش 3 tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی صوتی © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter