Mario Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده
بازی رایگان بازی آنلاین خنده دار، بازی های سرگرم کننده

Iron Man Armored Justice

Iron Man Armored Justice Description

به آسمان به عنوان مرد آهن بسیار جذاب! این شدید تیرانداز سریع ء است ! پرواز راه خود را از طریق زمین های زباله گرفتن انبوهی از droids دشمن با استفاده از لیزر خود را ، موشک ها، تیرها و تک متعال خود ! شما شلیک لیزر با فاصله و شما نامحدود از آنها. موشک را از بسیاری از دشمنان بر روی صفحه نمایش ، اما شما فقط به 3 در یک زمان محدود . پرتو UNI خود را فوق العاده قدرتمند است و می تواند با Z استفاده می شود. آن در طول زمان بازسازی ، بنابراین استفاده از آن عاقلانه. می توانید ارتش شر از روبات شما را نابود قبل از اینکه خیلی دیر شده .

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Iron Man Armored Justice tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
بازی های خنده دار - بازی های سرگرم کننده © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter